{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

ab=ab\sqrt{a\cdot b}=\sqrt{a}\cdot \sqrt{b}

Kvadratroten ur en produkt kan skrivas om genom att dra roten ur varje tal för sig, t.ex. 916=916. \sqrt{9\cdot 16}=\sqrt{9}\cdot \sqrt{16}. Det kan sedan beräknas till 34=12.3\cdot 4=12. Detta gäller för alla icke-negativa reella tal.