a2=a\sqrt{a^2}=aa2=a\sqrt{a^2}=a

"Kvadratroten ur" är motsatsen till "upphöjt till 22". Om man höjer upp ett tal med 22 och sedan drar kvadratroten ur potensen tar dessa beräkningar alltså ut varandra, t.ex. 92=9. \sqrt{9^2}=9. Men, detta gäller endast om talet inte är negativt. För t.ex. 9-9 gäller inte likheten eftersom (9)2=81=9. \sqrt{(-9)^2}=\sqrt{81}=9. Man får alltså inte tillbaka 9-9, utan resultatet blir alltid positivt. Regeln gäller alltså bara för a0a\geq0.