a2=a\sqrt{a^2}=|a|a2=a\sqrt{a^2}=|a|

Kvadratroten ur ett tal i kvadrat är lika med absolutbeloppet av talet, dvs. det är alltid positivt. Exempelvis är (-3)2=-3=3. \sqrt{(\text{-} 3)^2}=|\text{-}3|=3. Denna regel är också en definition av absolutbelopp.