{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a2=a\sqrt{a^2}=|a|

"Kvadratroten ur" och "upphöjt till 22" är motsatser, så de tar ut varandra. Man måste dock komma ihåg att "roten ur" alltid ger ett positivt resultat! Om talet man kvadrerar och tar roten ur är ett negativt tal kommer resultatet bli den positiva motsvarigheten. Vi skriver detta som absolutbeloppet av aa.

(3)2\sqrt{(-3)^2}
Förenkla potens
9\sqrt{9}
33
a=-aa=| \text{-} a|
3\left|-3\right|