ai=-a \sqrt{a}\cdot i = \sqrt{\text{-} a}ai=-a \sqrt{a}\cdot i = \sqrt{\text{-} a}

Kvadratroten ur ett negativt tal -a\text{-} a kan skrivas som ett imaginärt tal, t.ex. -4=4i=2i.\sqrt{\text{-}4}=\sqrt{4}\cdot i=2i. Denna regel gäller även åt andra hållet: 2i=4i=-4. 2i=\sqrt{4}\cdot i=\sqrt{\text{-}4}.