ia=-a i\sqrt{a}= \sqrt{\text{-} a}ia=-a i\sqrt{a}= \sqrt{\text{-} a}

Kvadratroten ur ett negativt tal -a\text{-} a kan skrivas som ett imaginärt tal, t.ex. -5=i5.\sqrt{\text{-}5}=i\sqrt{5}. Denna regel gäller även åt andra hållet: i5=-5. i\sqrt{5}=\sqrt{\text{-}5}.