-a=ia \sqrt{\text{-} a} = i\sqrt{a}-a=ia \sqrt{\text{-} a} = i\sqrt{a}

Kvadratroten ur ett negativt tal -a\text{-} a är inte reellt, men kan skrivas som ett imaginärt tal. Exempelvis är -5=i5. \sqrt{\text{-}5}=i\sqrt{5}. Kvadratroten ur -a\text{-} a kan alltså skrivas som imaginära enheten ii multiplicerat med kvadratroten ur a.a.