-a=ai\sqrt{\text{-} a}=\sqrt{a}\cdot i-a=ai\sqrt{\text{-} a}=\sqrt{a}\cdot i

Kvadratroten ur ett negativt tal -a\text{-} a är inte reellt, men kan skrivas som ett imaginärt tal. Exempelvis är -4=4i=2i. \sqrt{\text{-}4}=\sqrt{4}\cdot i=2i. Kvadratroten ur -a\text{-} a kan alltså skrivas som kvadratroten ur aa multiplicerat med den imaginära enheten i.i.