a1/2=aa^{1/2}=\sqrt{a}a1/2=aa^{1/2}=\sqrt{a}

En potens med exponenten 1/21/2 kan skrivas om som en kvadratrot, t.ex. 51/2=5. 5^{1/2}=\sqrt{5}.