a0.5=aa^{0.5}=\sqrt{a}a0.5=aa^{0.5}=\sqrt{a}

En potens med exponenten 0.5 kan skrivas om som en kvadratrot, t.ex. 50.5=5. 5^{0.5}=\sqrt{5}.