{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a=a0.5\sqrt{a}=a^{0.5}

Kvadratroten ur ett tal eller uttryck kan skrivas om som en potens med exponenten 0.5, t.ex. 6=60.5. \sqrt{6}=6^{0.5}.