{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a=a12\sqrt{a}=a^{\frac{1}{2}}

Kvadratroten ur ett tal eller uttryck kan skrivas om som en potens med exponenten 12\frac{1}{2}, t.ex. 6=612. \sqrt{6}=6^{\frac 1 2}.