a=a1/2\sqrt{a}=a^{1/2}a=a1/2\sqrt{a}=a^{1/2}

Kvadratroten ur ett tal eller uttryck kan skrivas om som en potens med exponenten 1/2, t.ex. 6=61/2. \sqrt 6=6^{1/2}.