sin(v)=sin(180v)\sin(v)=\sin(180^\circ-v)

Sinusvärdet för en vinkel vv är lika med sinusvärdet för vinkeln 180v180^\circ-v. Därför kan man exempelvis förenkla uttrycket 2sin(180A)2\sin(180^\circ-A) till 2sin(A).2\sin(A).