{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv om uttryck eller tal

Ibland vill man skriva om ett tal eller uttryck som något likvärdigt. Exempelvis kan talet 5 skrivas som differensen 727-2, kvoten 102\frac{10}{2} eller något annat uttryck.