{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Sätt in (x1,y1) & (x2,y2)({\color{#0000FF}{x_1,y_1}})\ \&\ ({\color{#009600}{x_2, y_2}})

Vissa formler kräver att man identifierar och sätter in två punkter: (x1,y1) (x_1,y_1) och (x2,y2).(x_2,y_2).