Sätt in uttryck

Ibland vill man ersätta en eller flera variabler med algebraiska uttryck, t.ex. uttryck för area eller volym.