Skriv i promille

Ibland blir beräkningar enklare om uttryck skrivs i promille. Exempelvis kan 0.750.75 skrivas som och 631000\frac{63}{1000} kan skrivas som