{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv i promille

Ibland blir beräkningar enklare om uttryck skrivs i promille. Exempelvis kan 0.750.75 skrivas som och 631000\frac{63}{1000} kan skrivas som