Skriv i decimalform

Bråk som inte kan förenklas till heltal kan skrivas i decimalform. T.ex. kan man skriva bråket 34\frac{3}{4} som 0.75.