{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv i bråkform

Vissa tal (alla rationella tal) kan skrivas om till bråkform. T.ex. kan 0.750.75 uttryckas som 34\frac 3 4. Vi kan även skriva om heltal som bråk genom att sätta dem på ett bråkstreck med nämnaren 1, tex. kan 5 skrivas som 51\frac{5}{1}.