anbn=abn\sqrt[n]{a}\cdot \sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a\cdot b}anbn=abn\sqrt[n]{a}\cdot \sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a\cdot b}

Drar man samma rot ur faktorerna i en produkt kan man skriva om uttrycket genom att sätta rotuttrycket över hela produkten istället, t.ex. 2343=243. \sqrt[3]{2}\cdot \sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{2\cdot 4}. Detta kan sedan beräknas till 83=2.\sqrt[3]{8}=2.