abn=anbn\sqrt[n]{a\cdot b}=\sqrt[n]{a}\cdot \sqrt[n]{b}abn=anbn\sqrt[n]{a\cdot b}=\sqrt[n]{a}\cdot \sqrt[n]{b}

Roten ur en produkt kan skrivas om genom att dra samma rot ur var och en av faktorerna, t.ex. 8273=83273. \sqrt[3]{8\cdot 27}=\sqrt[3]{8}\cdot \sqrt[3]{27}. Detta kan vi sedan beräkna till 23=6.2\cdot 3=6.