anbn=abn\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}anbn=abn\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}

Om man drar samma rot ur både täljare och nämnare i ett bråk kan detta skrivas om genom att sätta rotuttrycket över hela bråket istället, t.ex. 16323=1623=83=2. \dfrac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}=\sqrt[3]{\dfrac{16}{2}}=\sqrt[3]{8}=2. Man kan motivera detta med potenslagarna.