{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Roten ur ett bråk

Roten ur ett bråk kan ibland beräknas enklare genom att dra samma rot ur täljaren och nämnaren för sig, t.ex 183=1383=12. \sqrt[3]{\dfrac{1}{8}}=\dfrac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{8}}=\dfrac{1}{2}. Man kan motivera detta med potenslagarna.