{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

ann=a\sqrt[n]{a^n}=a

Uttrycket "nn:te roten ur" är motsatsen till "upphöjt till nn". Om man sätter exponenten nn på ett tal och därefter drar nn:te roten ur tar dessa beräkningar ut varandra, t.ex. 933=9. \sqrt[3]{9^3}=9. Likheten gäller för alla nn när aa är positivt eller 00. Är aa negativt gäller likheten endast om nn är udda eftersom rotuttrycket annars eftersom (2)2=4=2. \sqrt{(-2)^2}=\sqrt{4}=2. Man får alltså inte tillbaka 2-2.