Udda n: an=an{\color{#8C8C8C}{ \text{Udda }n:}} \ \sqrt[n]{-a}=-\sqrt[n]{a} Udda n: an=an{\color{#8C8C8C}{ \text{Udda }n:}} \ \sqrt[n]{-a}=-\sqrt[n]{a}

Sätter man en udda exponent på ett negativt tal blir potensen negativ, t.ex. (2)3=8(-2)^3=-8. Det betyder att om man tar tredje roten ur ett negativt tal blir resultatet alltid negativt. Därför kan man lika gärna sätta minustecknet framför rottecknet: 83=83. \sqrt[3]{-8}=-\sqrt[3]{8}. Kom ihåg att detta gäller endast för udda nn.