{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Dra roten ur ekvationer

I en tredjegradsekvation, t.ex. x3=8,x^3 = 8, kan man lösa ut xx genom att dra kubikroten ur båda led: x=83. x =\sqrt[3]{8}. Är exponenten 4 istället drar man fjärde roten ur osv. Kom ihåg att när man drar en jämn rot ur ekvationen måste man även lägga till en negativ lösning.