a1/n=ana^{1/n}=\sqrt[n]aa1/n=ana^{1/n}=\sqrt[n]a

Att sätta exponenten 1/n1/n på ett tal är samma sak som att dra nn:te roten ur talet, t.ex. 51/4=54. 5^{1/4}=\sqrt[4]5.