a1n=ana^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}a1n=ana^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}

Att sätta exponenten 1n\frac{1}{n} på ett tal är samma sak som att dra nn:te roten ur talet, t.ex. 514=54. 5^{\frac{1}{4}}=\sqrt[4]5.