an=a1/n \sqrt[n]a = a^{1/n}an=a1/n \sqrt[n]a = a^{1/n}

Att dra nn:te roten ur ett tal är samma sak som att sätta exponenten 1/n1/n på talet, t.ex. 53=51/3. \sqrt[3]5 = 5^{1/3}.