an=a1a \sqrt[n]a = a^{\frac 1 a}

Att dra nn:te roten ur ett tal är samma sak som att sätta exponenten 1n\frac 1 n på talet, t.ex. 37=317. \sqrt[7]3 = 3^{\frac 1 7}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}