acb=abc \dfrac{a}{c} \cdot b =a \cdot \dfrac{b}{c}

Om ett bråk multipliceras med ett tal kan man sätta det talet i täljaren. På samma sätt kan man plocka ner en av faktorerna om täljaren är en produkt. Om man kombinerar dessa regler kan man på ett enkelt sätt "byta ut" täljaren i ett bråk, t.ex. 235=253. \dfrac{2}{3} \cdot 5 = 2\cdot \dfrac{5}{3}.