{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

abc=abc\dfrac{a\cdot b}{c}=a\cdot\dfrac{b}{c}

Om täljaren i ett bråk är en produkt kan en av faktorerna sättas före bråket, t.ex. 532=532. \dfrac{5\cdot 3}{2} =5\cdot \dfrac{3}{2}.