abc=abca\cdot\dfrac{b}{c}=\dfrac{a\cdot b}{c}

När ett tal multipliceras med ett bråk är det samma sak som att multiplicera talet med täljaren, t.ex. 532=532. 5\cdot\dfrac{3}{2} = \dfrac{5\cdot3}{2}.