{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

abc=abca\cdot\dfrac{b}{c}= \dfrac{a\cdot b}{c}

När ett tal multipliceras med ett bråk är det samma sak som att multiplicera talet med täljaren, t.ex. 532=532. 5\cdot\dfrac{3}{2} = \dfrac{5\cdot3}{2}.