{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a1b=aba\cdot \dfrac{1}{b}= \dfrac{a}{b}

Om ett tal multipliceras med ett bråk där täljaren är 11 kan man ersätta täljaren med talet. Detta beror på att man multiplicerar talet med 11: 314=314=34. 3\cdot \dfrac{1}{4}=\dfrac{3\cdot 1}{4}=\dfrac{3}{4}.