a1b=aba\cdot\dfrac{1}{b}=\dfrac{a}{b}

Om ett tal multipliceras med ett bråk där täljaren är 11 kan man ersätta täljaren med talet. Detta beror på att man multiplicerar talet med 11: 314=314=34. 3\cdot \dfrac{1}{4}=\dfrac{3\cdot 1}{4}=\dfrac{3}{4}.