ab=1ba\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{b}\cdot a

Täljaren i ett bråk kan sättas efter bråket genom att bryta ut 11 i täljaren, t.ex. 53=153=135. \dfrac{5}{3}=\dfrac{1\cdot 5}{3}=\dfrac{1}{3}\cdot 5.