1ba=ab\dfrac{1}{b}\cdot a =\dfrac{a}{b}

Om ett bråk med täljaren 11 multipliceras med ett tal kan man ersätta täljaren med talet. Detta beror på att man multiplicerar talet med 11: 132=123=23. \dfrac{1}{3}\cdot 2 = \dfrac{1\cdot 2}{3}=\dfrac{2}{3}.