abc=acb\dfrac{a\cdot b}{c}=\dfrac{a}{c}\cdot b

Om täljaren i ett bråk är en produkt kan en av faktorerna sättas efter bråket, t.ex. 342=324. \dfrac{3\cdot 4}{2} = \dfrac{3}{2}\cdot 4.