acb=abc\dfrac{a}{c} \cdot b=\dfrac{a\cdot b}{c}

När ett bråk multipliceras med ett tal är det samma sak som att multiplicera täljaren med talet: 432=423. \dfrac{4}{3}\cdot 2 = \dfrac{4\cdot 2}{3}.