Skriv minustecken i nämnare

Om täljare och nämnare i ett bråk har olika tecken blir kvoten alltid negativ. Det spelar alltså ingen roll om minustecknet sitter i täljaren eller i nämnaren. Om det sitter i täljaren kan man flytta ner det till nämnaren utan att ändra värdet, t.ex. -74=7-4. \dfrac{\text{-} 7}{4}=\dfrac{7}{\text{-} 4}.