{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

abc=a/cb\dfrac{a}{b\cdot c}= \dfrac{a/c}{b}

Om nämnaren i ett bråk är en produkt så kan bråket skrivas om genom att täljaren divideras med en av nämnarens faktorer. Till exempel kan man skriva

Detta kan ses som ett visst fall av bråkdivision baklänges.