aundefinedcb=abc\dfrac{\left.a\middle/c\right.}{b}=\dfrac{a}{b\cdot c}

Om täljaren i ett bråk delas med ett tal så kan bråket skrivas om genom att talet istället multipliceras med bråkets nämnare. Till exempel kan man skriva 6undefined24=642. \dfrac{\left.6\middle/2\right.}4=\dfrac 6 {4\cdot 2}. Detta är ett snabbare sätt att utföra en bråkdivision där det andra bråket är ett heltal.