Om täljaren i ett bråk delas med ett tal så kan bråket skrivas om genom att talet istället multipliceras med bråkets nämnare. Till exempel kan man skriva

Detta är ett snabbare sätt att utföra en bråkdivision där det andra bråket är ett heltal.