abundefinedc=abc\left.\dfrac{a}{b}\middle/c\right.=\dfrac{a}{b\cdot c}

Ett bråk som delas med ett tal kan skrivas på ett bråkstreck genom att talet istället multipliceras med bråkets nämnare. Till exempel kan man skriva 34undefined2=342. \left.\dfrac{3}{4}\middle/2\right.=\dfrac{3}{4\cdot 2}. Detta är ett snabbare sätt att utföra en bråkdivision där det andra bråket är ett heltal.