{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Ett bråk som delas med ett tal kan skrivas på ett bråkstreck genom att talet istället multipliceras med bråkets nämnare. Till exempel kan man skriva

Detta är ett snabbare sätt att utföra en bråkdivision där det andra bråket är ett heltal.