Primitiv funktion till xx

Funktionen xx är lika med x1,x^1, så för att bestämma dess primitiva funktion ökar man exponenten med 11 och dividerar med den nya exponenten, 2.2. Resultatet blir då x22.\frac{x^2}{2}.