Primitiv funktion till xnx^n

För att hitta en primitiv funktion till xnx^n ökar man exponenten med 11 och dividerar med exponentens nya värde. Exempelvis är D-1(x3)=x44.D^{\text{-}1}\left(x^3\right)=\frac{x^4}{4}.