Primitiv funktion till aexae^x

En primitiv funktion till aexae^x är aex,ae^x, eftersom koefficienter inte påverkas då man bestämmer primitiva funktioner. Exempelvis är en primitiv funktion till 9ex9e^x lika med 9ex. 9e^x.