Höj upp olikhet

I olikheter måste man göra samma sak i båda led för att behålla likheten. Sätter man en exponent på ena ledet måste man därför sätta samma exponent på det andra ledet för att olikheten fortfarande ska gälla.