{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Höj upp ekvationer

I ekvationer måste man göra samma sak i båda led för att behålla likheten. Sätter man en exponent på ena ledet måste man därför sätta samma exponent på det andra ledet för att likheten fortfarande ska gälla, t.ex. (x)2=82 \left(\sqrt{x}\right)^2=8^2 Se upp för falska rötter om du höjer upp en ekvation med en jämn exponent.