{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a=a1a=a^1

Ett tal upphöjt till 1 är lika med sig självt. Omvänt innebär detta att alla tal kan skrivas som sig själva upphöjt till 1. Exempelvis kan man skriva 6=61. 6=6^1.