a=a1a=a^1

Ett tal upphöjt till 1 är lika med sig självt. Omvänt innebär detta att alla tal kan skrivas som sig själva upphöjt till 1. Exempelvis kan man skriva 6=61. 6=6^1.