1=a01=a^0

Ett tal som upphöjs till 0 har värdet 1, vilket innebär att vi kan skriva om 1 som ett valfritt tal upphöjt till 0. Detta gäller för alla tal utom 0, som är odefinierat då det upphöjs till 0. Exempelvis kan man skriva 1=40. 1 = 4^0.