1=a01=a^0

Ett tal upphöjt till 00 är alltid lika med 11. Det betyder att man alltid kan skriva om 11 som ett valfritt tal upphöjt till 00 t.ex. 1=50. 1=5^0. Man kan välja vilket tal som helst förutom 00 eftersom 000^0 är odefinierat.